(karish), (needtono), and (smash)

(karish), (needtono), and (smash)